Eagle Enviro signerer partnerskapsavtale med Cod Cluster

Eagle Enviro har gleden av å informere om at vi har signert en avtale om å bli medlem i Cod Cluster, et nasjonalt klyngeprogram, finansiert og drevet av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Klyngens hovedfokus er på torsk, sei og hyse som bærekraftige ressurser for fiskeflåten, som råstoff til fiskeforedlings- og restråstoffindustrien, og som sunn mat for verdens befolkning.

Dette partnerskapet vil gjøre oss i stand til å utvide vårt nettverk innen sjømatforedlingsindustrien, dele kunnskap og erfaringer, og knytte oss til potensielle kunder og partnere for våre kommende prosjekter. Vi tror mange i denne klyngen vil ha stor nytte av vårt kommende FPI-prosjekt – som håndterer restråstoff fra fiskeforedlingsindustrien.

Vi ser frem til å bidra inn mot Cod Cluster med kompetanse, teknologi og stor lidenskap for sjømatnæringen.

Write a comment